महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) भरती 2020

MIDC Recruitment 2020

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र शासनाचा एक प्रकल्प आहे आणि ही महाराष्ट्रातील अग्रणी संस्था आहे. हे जमीन, रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज सुविधा आणि पथदिवे अशा पायाभूत सुविधांसह व्यवसाय प्रदान करते. एमआयडीसी भरती २०२० (एमआयडीसी भारती २०२०) १ Assistant सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक टंकलेखक, फिल्टर निरीक्षक, ड्राफ्ट्समन आणि पंप ऑपरेटर.

Total: 14 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)03
2सहाय्यक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत)02
3कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)01
4लिपिक टंकलेखक05
5गाळणी निरीक्षक01
6अनुरेखक01
7पंपचालक01
Total14

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी.
  2. पद क्र.2: यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी पदवी.
  3. पद क्र.3: स्थापत्य अभियांत्रिकी डिप्लोमा.
  4. पद क्र.4: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी  (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.  (iii) MS-CIT 
  5. पद क्र.5: रसायनशास्त्र या प्रमुख विषयासह विज्ञान शाखेतील पदवी.
  6. पद क्र.6: (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी विषयातील आरेखनाचा अभ्यासक्रम पूर्ण.   (ii) Auto Cad
  7. पद क्र.7: (i) 10 वी उत्तीर्ण   (ii) ITI (तारतंत्री)

वयाची अट: 15 मार्च 2020 रोजी 18 ते 43 वर्षे 

Fee: ₹500/-  [माजीसैनिक: फी नाही]

नोकरी : Maharashtra

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 15 मार्च 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *